Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel. 91 820 11 10

Badanie słuchu


Badania słuchu wykonywane są dla osób dorosłych i dzieci w celu określenia wielkości ubytku słuchu, rodzaju tzn. czy jest to zaburzenie przewodzeniowe, odbiorcze czy mieszane oraz lokalizacji miejsca uszkodzenia. Badania audiometryczne wykorzystywane są do dalszej diagnozy lekarskiej oraz w medycynie pracy.

Każdy kto zauważył że ma trudności ze słyszeniem np. bardzo zgłaśnia telewizję, ma trudności z rozumieniem mowy w towarzystwie bądź odczuwa nagłe pogorszenie słyszenia może skorzystać z badań.

AABR – Automatyczne Odpowiedzi Słuchowe z Pnia Mózgu Nowość

AABR to nieinwazyjne badanie służące do oceny drogi słuchowej od ucha wewnętrznego, przez nerw słuchowy, do pnia mózgu. Test jest często stosowany do oceny słuchu u noworodków, małych dzieci, osób niezdolnych do skomunikowania swojego stanu słuchu lub osób, u których podejrzewa się uszkodzenie nerwu słuchowego lub pnia mózgu. Czytaj dalej

Audiometria Tonalna

Audiometria Tonalna metoda badania słuchu, która umożliwia ocenę progu słyszenia, obejmuje badanie progu słyszalności na drodze powietrznej i na drodze kostnej.

Badanie to polega na podawaniu dźwięków przez słuchawki do ucha pacjenta, aby wyznaczyć próg słyszalności na drodze powietrznej, a na drodze kostnej dźwięk generowany jest przez wibracje, za pomocą słuchawki kostnej zakładanej za ucho pacjenta. Pacjent za pomocą przycisku lub kiwnięciem głową informuje o odebranym sygnale.

Metoda ta pozwala na określenie stopnia utraty słuchu.

Audiometria mowy

Audiometria mowy umożliwia ocenę utraty słuchu jako miarę rozumienia mowy potocznej oraz rozróżniania dźwięków.
Badanie polega na powtarzaniu przez pacjenta słów odtwarzanych na różnym poziomie głośności, przez słuchawki.

UCL

UCL ( Uncomfortable Loudness Level) wyznaczanie progu dyskomfortu.
Do ucha pacjenta podawane są dźwięki coraz głośniejsze, a osoba badana musi określić w którym momencie głośność danego dźwięku jest dla niej nie do wytrzymania.

Audiometria impedacyjna

Audiometria impedacyjna (tympanometria): badanie pozwala ocenić podatność błony bębenkowej na zmiany ciśnienia akustycznego, umożliwia ocenę ucha środkowego.

Badanie wykorzystuje się przy diagnozie:

  • wysiękowego zapalenia ucha środkowego
  • dysfunkcji trąbki słuchowej
  • otosklerozy
  • przerostu migdałków
  • przerwania łańcucha kosteczek słuchowych

Polega na włożeniu sondy do kanału słuchowego pacjenta, która zmienia ciśnienie w uchu i generuje cichy brzęczący dźwięk. Badanie to nie wymaga współpracy pacjenta.

Osoby wykonujące zabieg

Lucyna Wójcik

Lucyna Wójcik

technik badań audiologicznych

Nowości

Elastografia wątroby mętodą FIBROSCAN
Test oddechowy wodorowo – metanowy
Konsultacje Online
Zabieg Genesis - Sonomed Szczecin
Diagnostyka czerniaka - Sonomed Szczecin
Trichoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Laser Cutera Excel V+ - Sonomed Szczecin
Dermoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Calendar Umów wizytę