Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel. 91 820 11 10

Badania kardiologiczne

UKG serca

Jest podstawowym badaniem w diagnostyce chorób serca. Pozwala ocenić nie tylko jego strukturę anatomiczną, lecz także to, czy pracuje prawidłowo. Badanie przeprowadzane za pomocą echokardiografu jest nieinwazyjne i bezbolesne. Podczas badania UKG oceniane są m.in. zastawki (ich budowa i funkcja), jamy serca (tj. przedsionki i komory) – oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego badania. Pacjent nie musi się do niego przygotowywać.

Wskazania do wykonania badania:

 • UKG powinno być wykonane u każdego pacjenta z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową
 • diagnozowanie bólów w klatce piersiowej
 • przebyty zawał mięśnia serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)
 • zaburzenia rytmu serca
 • podejrzenie wrodzonych lub nabytych wad serca
 • podejrzenie nowotworu serca
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • choroby mięśnia sercowego
 • choroby osierdzia
 • choroby naczyń
 • weryfikacja wątpliwego wyniku EKG
 • szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia

Lekarze

Badanie nadciśnienia tętniczego – Badanie holterowskie

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób układu krążenia. Nieleczone znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak: zawał serca czy udar mózgu.

Pojedyncze pomiary dokonywane w gabinecie lekarskim mogą nie odzwierciedlać faktycznej wielkości ciśnienia tętniczego podczas normalnej, codziennej aktywności pacjenta. Metodą pozwalającą przybliżyć ocenę tych wartości w środowisku naturalnym badanego jest 24-godzinny ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego, określany mianem holtera ciśnieniowego.

Korzyści 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego:

 • duża liczba pomiarów w ciągu doby
 • dokładne odzwierciedlenie rzeczywistych wartości ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby
 • eliminacja stresu związanego ze środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia)
 • ocena dobowego profilu ciśnienia tętniczego oraz wartości ciśnienia tętniczego podczas snu, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia
 • dokładniejsza ocena skuteczności dotychczas stosowanego leczenia

Wskazania do wykonania 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego:

 • podejrzenie nadciśnienia tętniczego
 • duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt
 • istotne różnice w odczycie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu
 • kontrola skuteczności dotychczasowego leczenia nadciśnienia tętniczego
 • podejrzenie występowania spadków ciśnienia tętniczego
 • podejrzenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży, monitorowanie skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego w ciąży

Holter ciśnieniowy jest badaniem umożliwiającym zastosowanie odpowiedniej terapii leczenia nadciśnienia tętniczego i określenia prawidłowej pory podawania leków.

Przygotowanie do badania

 • konieczne jest założenie koszulki z krótkim rękawem oraz luźnego okrycia wierzchniego z szerokim rękawem
 • przed badaniem należy przyjąć wszystkie dotychczas stosowane leki
 • nie można spożywać alkoholu przynajmniej 24 godziny przed badaniem

Jak zachowywać się podczas badania?

 • w dniu badania należy przyjąć wszystkie dotychczas stosowane leki
 • w czasie badania należy prowadzić normalną aktywność
 • w momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała
 • w momencie pomiaru nie należy rozmawiać
 • nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet
 • mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie
 • zaleca się wzięcie prysznica lub kąpieli przed badaniem, ponieważ rejestratory nie są wodoodporne
 • należy chronić rejestrator i wszystkie jego części przed wilgocią i wodą, ponieważ grozi to zniszczeniem urządzenia

Badanie

Polega na założeniu zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Składa się on z rejestratora i mankietu. Czas rejestracji wynosi 24 godziny. Pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co 30 min w nocy. Pojedynczy sygnał dźwiękowy sygnalizuje, że za chwilę rozpocznie się pomiar. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są odczytywane komputerowo, a następnie oceniane przez lekarza. Rejestracja dokonywana jest podczas zwyklej aktywności pacjenta, który może w tym czasie pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności.

Bezdech senny

Bezdech senny to schorzenie polegające na występowaniu krótkotrwałych przerw w oddychaniu podczas snu, często wiele razy w ciągu jednej nocy. Bezdechom towarzyszą wybudzenia podczas snu oraz liczne dodatkowe niekorzystne efekty jak niedotlenienie tkanek, a także wzrost ciśnienia tętniczego.

Najczęstsze objawy zespołu bezdechu sennego to:

 • głośne chrapanie
 • senność dzienna (zasypianie lub senność w czasie rozmowy, oglądania telewizji, codziennych czynności lub nawet prowadzenia samochodu)
 • poranne bóle głowy
 • trudności w koncentracji, problemy z pamięcią, uczucie zmęczenia
 • zaburzenia libido
 • depresja, drażliwość

Nieleczony bezdech może powodować lub nasilać objawy takich chorób jak:

 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie płucne
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność serca
 • udar mózgu
 • nietolerancja glukozy, cukrzyca, zespół metaboliczny

Dla potwierdzenia rozpoznania bezdechu można wykonać przesiewowe badanie poligraficzne nowoczesnym, przenośnym aparatem umożliwiającym rejestrację snu chorego w jego domu.

Analiza takiego zapisu pozwala na rozpoznanie choroby oraz określenie stopnia jej nasilenia.

Nowości