Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel. 91 820 11 10

Projekty

SONOMED Sp. z o.o. ul.: ks. bp. Władysława Bandurskiego 98/ U12, 71-685 Szczecin, realizuje projekt „ERGOMED”, na podstawie umowy nr UDA- nr: RPZP.06.08.00-32-K041/22-00

Projekt dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.06.00.00 Rynek pracy, RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne

Celem głównym projektu: niwelowanie zdiagnozowanych negatywnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, które ograniczą ryzyko występowania schorzeń i chorób zawodowych w zakresie 13 pracowników Sonomed Sp. z o.o (13 kobiet) dzięki dostosowaniu stanowisk pracy dla personelu: medycznego, rejestracji i pracowników biurowych oraz zapewnieniu wzrostu potencjału zdrowotnego poprzez zapewnienie dostępności do opieki medycznej w rozszerzonym zakresie i form rekreacji oraz wsparcie świadomości odnośnie zachowań prozdrowotnych i sposobów walki ze stresem w pracy w okresie 1.02.2023 do 30.09.2023 r.

Nowości

Elastografia wątroby mętodą FIBROSCAN
Test oddechowy wodorowo – metanowy
Konsultacje Online
Zabieg Genesis - Sonomed Szczecin
Diagnostyka czerniaka - Sonomed Szczecin
Trichoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Laser Cutera Excel V+ - Sonomed Szczecin
Dermoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Calendar Umów wizytę