Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel. 91 820 11 10

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska – Kozłowska

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska – Kozłowska
  • specjalista chorób wewnętrznych
  • gastroenterolog

Badania endoskopowe:

dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska – Umów się na wizyt

Jest wykwalifikowanym specjalistą gastroenterologii z kilkunastoletnią praktyką zawodową w zakresie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej. Dyplom specjalisty I stopnia chorób wewnętrznych uzyskała w 1991 r., II stopnia w 1998 r., a specjalisty w dziedzinie gastroenterologii w 2004 r.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1998 r., na podstawie pracy doktorskiej pt. „Czy w aktualnym rozpoznawaniu raka trzustki występuje zjawisko opóźnionej diagnostyki?”.

Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w 2013 r. na podstawie cyklu prac pt. „Ocena roli i miejsca endosonografii (EUS) w rozpoznawaniu i diagnostyce różnicowej cech nadciśnienia wrotnego” (IF-6.582) oraz dorobku składającego się z 25 prac naukowych, których łączny współczynnik oddziaływania wynosił (IF) 34.113pkt. Obejmował on 12 prac oryginalnych, w tym 11 opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, sześć prac kazuistycznych, siedem poglądowych, jedną monografię i 22 doniesienia zjazdowe.

W latach 1991-2007 pracowała w Klinice Gastroenterologii PAM w Szczecinie jako lekarz stażysta, następnie asystent, a od 1999 r. jako adiunkt.

W 2007 r. objęła stanowisko kierownika pracowni Endoskopii Szpitala MSW w Szczecinie, gdzie od lat lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego pod kontrolą endosonografii (EUS).

Odbyła w tym zakresie wiele szkoleń i staży zagranicznych (UH Birmingham, Charite Berlin, Eppendorf Hamburg, AMC Amsterdam).

Jest uznanym ekspertem w kraju, zapraszanym do prowadzenia licznych wykładów, szkoleń i pokazów badań.

Nowości

Elastografia wątroby mętodą FIBROSCAN
Test oddechowy wodorowo – metanowy
Konsultacje Online
Zabieg Genesis - Sonomed Szczecin
Diagnostyka czerniaka - Sonomed Szczecin
Trichoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Laser Cutera Excel V+ - Sonomed Szczecin
Dermoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Calendar Umów wizytę