Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel. 91 820 11 10

Kurs praktyczny ultrasonografii endoskopowej (EUS) – podstawowy

Termin: 21.03.2024 do 22.03.2024

Informacje podstawowe

Kategoria: Zdrowie i medycyna / Medycyna

Sposób dofinansowania: wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi: Szkolenie skierowane do lekarzy gastroenterologów i chirurgów wykonujących badania endoskopowe, zainteresowanych ultrasonografią endoskopową i stanowi kurs doskonalący z zakresu zaawansowanych technik endoskopowych.

Minimalna liczba uczestników: 8

Maksymalna liczba uczestników: 10

Data zakończenia rekrutacji: 07-03-2024

Forma prowadzenia usługi: stacjonarna

Liczba godzin usługi: 29

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji lekarzy endoskopistów wykonujących badania ultrasonografii endoskopowej EUS. Rozpowszechnianie tego typu badań ma na celu poprawę standardów diagnostyki chorób trzustki i dróg żółciowych.

Program

Ramowy program szkolenia przewiduje przerwy (5-10 min) wynikające z potrzeb Uczestnika szkolenia. Przerwy nie wliczają się do ogólnej liczby godzin usługi.

Dzień pierwszy 21.03.2024 – czwartek

  • 16:00 – 16:10 – Otwarcie kursu
  • 16:10 – 16:40 – Jak robię EUS ? Praktyczne podstawy topografii, anatomii w badaniu EUS z zastosowaniem schematów, rycin i filmów
  • 16:40 – 17:00 – Omówienie i dyskusja
  • 17:00 – 17:40 – EUS-FNA, EUS-FNB biopsja pod kontrolą EUS – wskazania, zasady, technika igieł i ich zastosowanie, powikłania
  • 17:40 – 18:00 – Omówienie i dyskusja
  • 18:00 – 18:45 – Typowe obrazy EUS – zmian podśluzówkowych, trzustki, dróg żółciowych, naczyniowych i inne
  • 18:45 – 19:00 – Omówienie i dyskusja

Dzień drugi 22.03.2023 – piątek

  • 08:00 – 14:30 – Badania EUS na żywo: asysta przy badaniach EUS, z mozliwością indywidualnego szkolenia praktycznego
  • 14:30 – 15:00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

Cennik

Koszt przypadający na 1 uczestnika: 4 000,00 PLN

Prowadząca

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska jest wykwalifikowanym specj.gastroenterologii z kilkunastoletnią praktyką zawodową w zakresie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego.

Absolwentka I Wydz.Lek.PAM. Dyplom specj.I st.chorób wewn.uzyskała w 1991 r., II st. w 1998 r., a specjalisty w dziedzinie gastroenterologii w 2004 r.
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1998 r., na podstawie pracy doktorskiej pt. „Czy w aktualnym rozpoznawaniu raka trzustki występuje zjawisko opóźnionej diagnostyki?”.

Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w 2013 r. na podstawie cyklu prac pt. „Ocena roli i miejsca endosonografii EUS w rozpoznawaniu i diagnostyce różnicowej cech nadciśnienia wrotnego” (IF-6.582) oraz dorobku składającego się z 25 prac naukowych, których łączny współczynnik oddziaływania wynosił (IF) 34.113pkt. Obejmował on 12 prac oryginalnych, w tym 11 opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, sześć prac kazuistycznych, siedem poglądowych, jedną monografię i 22 doniesienia zjazdowe.

W latach 1991-2007 pracowała w Klinice Gastroenterologii PAM w Szczecinie jako lekarz stażysta, następnie asystent, a od 1999 r. jako adiunkt.

W 2007 r. objęła stanowisko kierownika pracowni Endoskopii Szpitala MSW w Szczecinie, gdzie od lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego pod kontrolą endosonografii EUS.

Odbyła w tym zakresie wiele szkoleń i staży zagranicznych UH Birmingham, Charite Berlin, Eppendorf, Hamburg, AMC Amsterdam.

Link do zapisów: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=2073084

Złóż wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Usług Rozwojowych klikając w link poniżej: https://fur.pfp.com.pl/witkac-skladanie-wnioski-krok-1/

Nowości

Elastografia wątroby mętodą FIBROSCAN
Test oddechowy wodorowo – metanowy
Konsultacje Online
Zabieg Genesis - Sonomed Szczecin
Diagnostyka czerniaka - Sonomed Szczecin
Trichoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Laser Cutera Excel V+ - Sonomed Szczecin
Dermoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Calendar Umów wizytę