Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel. 91 820 11 10

Kurs elastografii wątroby

Informacje o kursie

Sposób dofinansowania:

 • wsparcie dla osób indywidualnych
 • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi: Szkolenie skierowane jest do lekarzy wykonujących badania ultrasonografii wątroby i stanowi kurs doskonalący z zakresu elastografii.
Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 06-09-2023
Liczba godzin usługi: 11
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji lekarzy wykonujących badania ultrasonografii wątroby o szczegółową diagnostykę stłuszczenia oraz włóknienia (elastografia SWE, indeksy stłuszczenia). Rozpowszechnienie elastografii wątroby ma na celu poprawę standardów badań ultrasonograficznych jamy brzusznej.

Efekty uczenia się

W ramach szkolenia uczestnik będzie wiedział

 • jak rozpoznać w badaniu elastografii wątroby poziom włóknienia narządu lub jego brak
 • jak interpretować wyniki elastografii
 • jak rozpoznawać wyniki fałszywie dodatnie

W ramach szkolenia uczestnik będzie potrafił

 • prawidłowo wykonać elastografię wątroby
 • postawić prawidłową diagnozę dotyczącą włóknienia i stłuszczenia wątroby
 • ocenić wynik badania elastografii i zakwalifikować do dalszej diagnostyki

Efekty uczenia się

 • pogłębia wiedzę z zakresu chorób wątroby
 • dokonuje oceny ultrasonograficznej oraz elastograficznej wątroby
 • pogłębia wiedzę z zakresu najnowszych doniesień w zastosowaniu elastografii wątroby
 • poszerza własne doświadczenia w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów ze schorzeniami wątroby
 • rozszerza możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności
 • pogłębia własne doświadczenia w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów
 • buduje relacje z pacjentem, które prowadzą do poprawy komunikacji i

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • Samodzielne wykonanie badania elastografii oraz jego opisu i interpretacji do oceny Ekspertów

Zajęcia prowadzą

dr Elżbieta Bernatowicz

Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych, zajmuje się diagnostyka ultrasonograficzną od wielu lat. Początkowo jako lekarz internista a następnie jako ordynator oddziału chorób wewnętrznych. W szerokim zakresie wykorzystuje ultrasonografie w procesie diagnostycznym i kontroli leczenia pacjentów hospitalizowanych. Od lat współpracuje z doc Andrzejem Smereczyńskim i jest wykładowcą na na kursach z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej w CEDUS w Toruniu. Obecnie pracuje w SONOMEDZIE jako ultrasonografista. Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie chorób wewnętrznych.

dr n.med. Katarzyna Kozłowska-Petriczko

Lekarz, dr n.med. – w trakcie specjalizacji z gastroenterologii, zajmuje się diagnostyką chorób wątroby od kilku lat. Obroniła pracę doktorską na temat nieinwazyjnych metod diagnostycznych niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby. Autorka rozdziału na temat ultrasonografii i elastografii w rozpoznaniu stopnia stłuszczenia i włóknienia wątroby w książce nad niealkoholowym stłuszczeniem wątroby pod redakcją Prof. Marka Hartleba. Obecnie pracuje w Szpitalu MSWiA w Szczecinie oraz w Centrum Medycznym SONOMED. Certyfikowany operator urządzenia FibroScan.

Nowości

Elastografia wątroby mętodą FIBROSCAN
Test oddechowy wodorowo – metanowy
Konsultacje Online
Zabieg Genesis - Sonomed Szczecin
Diagnostyka czerniaka - Sonomed Szczecin
Trichoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Laser Cutera Excel V+ - Sonomed Szczecin
Dermoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Calendar Umów wizytę