Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel. 91 820 11 10

Dr hab. n. med. Jowita Biernawska

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (2002 rok).

W pierwszych latach swojej aktywności zawodowej pracowałam w Klinice Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Moje zainteresowania medyczne koncentrowały się wokół elektrofizjologii serca. W 2007 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych przedstawiając wyniki badań pacjentów leczonych zabiegami ablacji z powodu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a.

Następnie rozpoczęłam działalność zawodową i naukową związaną z anestezjologią i intensywną terapią uzyskując tytuł specjalisty w 2014 roku. Głównym kierunkiem mojej aktywności naukowo-badawczej stała się analiza różnych czynników warunkujących wystąpienie zaburzeń funkcji układu sercowo-naczyniowego i nerek po operacjach o zwiększonym ryzyku powikłań. Stało się to tematem rozprawy habilitacyjnej – stopień doktora habilitowanego n.med. uzyskałam w 2019 roku.

Aktualnie pracuję w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK nr 1 PUM w Szczecinie oraz w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku adiunkta. Prowadzone przeze mnie badania naukowe są głównie skoncentrowane na wprowadzeniu i upowszechnianiu interdyscyplinarnej opieki okołooperacyjnej, poprawie bezpieczeństwa znieczulenia dzieci oraz leczeniu bólu według idei analgezji multimodalnej.

Jestem członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Europejskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej oraz Chest Wall International Group.

Nowości

Elastografia wątroby mętodą FIBROSCAN
Test oddechowy wodorowo – metanowy
Konsultacje Online
Zabieg Genesis - Sonomed Szczecin
Diagnostyka czerniaka - Sonomed Szczecin
Trichoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Laser Cutera Excel V+ - Sonomed Szczecin
Dermoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Calendar Umów wizytę