Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel. 91 820 11 10

Badania kliniczne

Sonomed - Badania kliniczne

Badania kliniczne stanowią istotny element rozwoju współczesnej medycyny. Dają możliwość dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii i jednocześnie istotnie wpływają na poszerzenie zawodowej wiedzy lekarzy. Ich celem jest sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa substancji znajdujących się w leku. Badania kliniczne prowadzone są według ściśle określonych zasad, a ich głównym warunkiem jest osiągnięcie efektu leczniczego przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta.

W celu zapewnienia rzetelności danych uzyskanych w wyniku badań klinicznych oraz ochrony dobra i praw uczestniczących w nich osób, opracowane zostały ścisłe reguły ich prawidłowego prowadzenia, zwane Dobrą Praktyką Kliniczną (Good Clinical PracLce – GCP). Substancja, która jest podawana człowiekowi musi być przedtem dokładnie przebadana.

Chcąc sprostać wymaganiom współczesnej medycyny, Nasze Centrum Medyczne również bierze aktywny udział w prowadzeniu szeregu badań klinicznych. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na udział w badaniach nowych leków i terapii oferując tym samym pacjentom dostęp do innowacyjnych opcji leczenia.

Każde badanie prowadzone w naszym ośrodku posiada zgodę na Urząd ds. Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych (URPL), będącej agendą Ministerstwa Zdrowia oraz właściwej komisji etycznej.

Aktualnie prowadzone w naszym Centrum badania kliniczne dedykowane są przede wszystkim dla pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego.

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska – Kozłowska

Głównym badaczem w naszym ośrodku jest Dr hab. n. med. Anna Wiechowska–Kozłowska posiadająca blisko 30-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Jest wykwalifikowanym specjalistą gastroenterologii z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego. Swoją karierę w badaniach klinicznych rozpoczęła w 1991 roku, pełniąc funkcję współbadacza. Od 2004 roku jest głównym specjalistą naszego Centrum Medycznego w dziedzinie gastroenterologii.

W 2015 roku w siedzibie przy ulicy Bandurskiego 98 w Szczecinie rozpoczęliśmy rozległą współpracę z licznymi firmami farmaceutycznymi oraz monitorującymi badania kliniczne (CRO – contract research organization).

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska–Kozłowska jest przewodniczącą zachodniopomorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, a także cenionym wykładowcą na konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych oraz ekspertem prowadzącym liczne szkolenia dla lekarzy z całego kraju.

W naszym Centrum Medycznym poza badaniami klinicznymi z zakresu gastroenterologii, przede wszystkim chorób zapalnych jelit prowadzimy również badania z innych dziedzin medycyny.

Korzyści dla pacjenta

  • dokładna diagnostyka
  • szczegółowe monitorowanie stanu zdrowia podczas trwania terapii
  • dostęp do nowoczesnych metod leczenia
  • wysoki standard opieki zdrowotnej
  • zapewnienie ochrony danych osobowych
  • podczas trwania terapii pacjent nie ponosi żadnych kosztów finansowych, związanych z zakupem leku, prowadzeniem badań diagnostycznych oraz specjalistycznymi wizytami lekarskimi.

Kontakt dla lekarzy

Oferujemy możliwość podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia badań klinicznych zarówno dla doświadczonych badaczy jak i lekarzy którzy chcieliby rozpocząć pracę w tym obszarze.

Kontakt:

Kontakt dla pacjenta

Naszym głównym celem podczas prowadzonych badań jest osiągnięcie efektu leczniczego przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta.

Udzielane są szczegółowe informacje na temat badanego leku. Stosowane przez nas leki są przebadane na wcześniejszych etapach badań klinicznych.

Badania przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów, mających również wieloletnie doświadczenie w badaniach klinicznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat badań klinicznych prowadzonych w Centrum Medycznym SONOMED, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 820 11 10.

Kontakt dla CRO / sponsorów

Od 2015 roku w naszym wysoko wyspecjalizowanym Centrum Medycznym współpracujemy z licznymi firmami farmaceutycznymi oraz firmami monitorującymi badania kliniczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz zapewniamy dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych. Badacze posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie prowadzenia badań klinicznych w naszym ośrodku.

Kontakt:

Nowości

Elastografia wątroby mętodą FIBROSCAN
Test oddechowy wodorowo – metanowy
Konsultacje Online
Zabieg Genesis - Sonomed Szczecin
Diagnostyka czerniaka - Sonomed Szczecin
Trichoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Laser Cutera Excel V+ - Sonomed Szczecin
Dermoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Calendar Umów wizytę