Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel. 91 820 11 10

Diabetologia

Diabetologia to specjalność medyczna zajmująca się badaniem, diagnozowaniem, leczeniem i zarządzaniem cukrzycą, jednym z najpowszechniejszych i najpoważniejszych schorzeń metabolicznych występujących na całym świecie. Diabetolodzy to lekarze specjalizujący się w cukrzycy, którzy zdobywają wiedzę i doświadczenie w rozpoznawaniu i opiece nad pacjentami z cukrzycą, zarówno typu 1, typu 2, jak i innych form cukrzycy.

Diabetolodzy zajmują się szerokim zakresem zadań związanych z cukrzycą. Jednym z kluczowych aspektów pracy diabetologa jest diagnozowanie cukrzycy. Diabetolodzy zlecają badania diagnostyczne, takie jak pomiar poziomu glukozy we krwi, testy obciążenia glukozą, badania poziomu hemoglobiny A1c, a także analizują objawy i wywiad medyczny pacjenta w celu postawienia prawidłowej diagnozy i określenia rodzaju cukrzycy.

Leczenie cukrzycy to inny ważny aspekt pracy diabetologa. Diabetolodzy tworzą indywidualne plany terapeutyczne dla pacjentów z cukrzycą, które mogą obejmować terapię farmakologiczną, modyfikację stylu życia, taką jak dieta i aktywność fizyczna, zarządzanie stresem, a także edukację pacjenta w zakresie samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi, podawania insuliny i innych aspektów związanych z zarządzaniem cukrzycą.

Kolejnym istotnym obszarem diabetologii jest profilaktyka i zapobieganie powikłaniom cukrzycy. Diabetolodzy monitorują pacjentów z cukrzycą, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak uszkodzenia nerek, neuropatia, retinopatia, choroby serca, problemy naczyniowe i inne powikłania związane z cukrzycą. Wczesne wykrycie i odpowiednie zarządzanie tymi powikłaniami może znacznie poprawić prognozę zdrowotną pacjenta.

Diabetolodzy są również zaangażowani w edukację pacjentów, ich rodzin i społeczności na temat cukrzycy, jej profilaktyki, samodzielnego zarządzania cukrzycą oraz dbania o zdrowy styl życia. Poprawa świadomości społecznej na temat cukrzycy może przyczynić się do wcześniejszego wykrycia choroby, zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań oraz lepszego zarządzania cukrzycą.

Lekarze

Nowości

Elastografia wątroby mętodą FIBROSCAN
Test oddechowy wodorowo – metanowy
Konsultacje Online
Zabieg Genesis - Sonomed Szczecin
Diagnostyka czerniaka - Sonomed Szczecin
Trichoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Laser Cutera Excel V+ - Sonomed Szczecin
Dermoskopia FotoFinder - Sonomed Szczecin
Calendar Umów wizytę